بدون شرح!

(پارکینگ پاساژ پروانه- جمعه بازار)

/ 7 نظر / 37 بازدید
صدف

[خنده]اى vaiiiii ملت چه oskolan به خدا

گلبرگ

khahesh mikonam saheb ekhtiyarin shoma[نیشخند][گل]

ترانه

نههههههههههههههههه!!!!![تعجب]

ترانه

راستی !! مرسی که برای من کامنت گذاشتی من که گفتم چرا چیزی نوشتم چون هنوز نتونستم !

گلبرگ

merci azizam az lotfet[قلب] up kon dige to ham ninigulu khube?

ملیکا

با مزه بود خانم راننده شوماخر . دلم کلی هواتو کرده بود . اومدم و مثل همیشه باشوخ طبعیهات دلم باز شد.