رند کردن

متنفرم از سبزی فروش و میوه فروش و قصاب و بقال و چقالی که وقتی یک کیلو جنس ازش می خوای دو کیلو و ششصد گرم می ذاره و می ره بازم بیاره که رندش کنه به سه کیلو. وقتی هم تذکر می دی با یه قیافه ای که انگار ... چهارتاشو بر می داره و می شه یک کیلو و هشتصد و پنجاه گرم و بعدم زودی از روی ترازو برش می داره و مبلغش رو می گه!

معمولاً این جور وقت ها که کار با یکی دو بار تذکر درست نمی شه می ذارم میام بیرون.

سزای گران فروش نخریدن است...

سزای نخریدن نخوردن ...

سزای نخوردن ... مردن!

/ 3 نظر / 4 بازدید
سحر

سلام روزبخیر...وب قشنگی داری[دست]عالی وقت کردی کلبه محقر ما رو هم با قدمهای سبزت صفا بده خوشحال میشم روز آقتابی توام با اتفاقات خوب داشته باشی[عینک][گل][گل][گل]

؟

چه اسم عجیب غریبی! یعنی چی؟

sholuq

hagh darid.poole khoone babashono engar talabkaran.osoolan na mardom na moshtary mojoodate moheghi nistan.