خودپاچه‌گیری

اقلاً روزی ده بار با خودم می گم نرو. به اندازه‌ی کافی و بیشتر از اون دویدی. حالا شاید بتونی کمی بشینی و استراحت که نه، نفسی تازه کنی.

و باز فرداش دوباره می‌رم و می‌گم و می‌رم.

/ 1 نظر / 42 بازدید
یه دوست

برای نفس کشیدن وقت بسیار است برای رسیدن اما گاهی دیر است