تهی مغز!

سرما خوردم با گلودرد رفتیم دکتر. خانوم دکتره داره با اتوسکوپ توی گوشمو نگاه می‌کنه که درد می‌کنه و حس می‌کنم کیپ شده، می‌بینم همسرجانم اون ور برای خودش یه جوک جدید تعریف کرده! یواشکی اشاره می‌زنم که چیه؟ یواشکی می‌گه هیچی.

اومدیم بیرون ازش پرسیدم چه‌ت شده بود؟ می‌گه هیچی انتظار داشتم از اون یکی گوشِت نور بزنه بیرون!!!

شووره ما داریم؟سوال

/ 2 نظر / 41 بازدید
amo mehdi

بیچاره مردها شوخی بکنن بد حرف نزنن بدتر تیپ بزنن بدتر تر.........هههههییییییی خدا

یه دوست

درحالیکه اشک توی چشمام حلقه زده متنت رو می خونم و لبخندی میزنم بغضم می ترکه و برای پدر اشک میریزم اما خداروشکر می کنم که دوستای خوبی دارم مثل کسی که هرگز ندیدمش ولی لبخند به لبم میاره بوس